АВТО И Ж.П. ТРАНСПОРТ

 

    съдържание:


    Транспорт


        Авто транспорт
             Перник- Студена
             
Перник- Кралев дол
   
                 Перник- Кладница
   
                 Перник- Рударци
   
                 Перник- Радомир
   
                 Перник- София


     № 18

        Разписание на автобусите  №18  Перник- Студена

                    от Перник                                             от Студена

                4.00         14.20                                         4.50         15.20
                5.00         16.20                                         6.00         17.20
                6.00         17.20                                         7.00         18.20
                7.00         18.20                                         8.00         19.20
                8.15         19.15                                         9.30         20.30
              10.30         20.45                                       11.30         21.45
              11.15         22.15                                       12.30
              12.30                                                          13.30

            Заб.: Курсът на 17.20 в събота и неделя е на 17.00
                     Курсът на 20.45 в събота и неделя е на 21.00

    към съдържанието


   № 19

        Разписание на автобусите  №19  Перник- Кралев дол

                    от Перник                                         от Кралев дол

                6.20                                                          7.00        
                7.30                                                          8.15        
                9.00                                                          9.45       
              12.00                                                        12.45        
              14.20                                                        15.00        
              16.20                                                        16.50        
              17.40                                                        18.50
              20.00                                                        20.45

                Заб. В събота и неделя курсовете не се изпълняват. Автобусът за Студена влиза в Кралев дол

    към съдържанието


    21

          Разписание на автобусите  №21  Перник- Кладница

                    от Перник                                         от Кладница

                6.30        13.10                                         4.50        14.10        
                7.30        14.30                                         6.20        15.30        
                8.30        16.20                                         6.50        17.20       
                9.30        17.40                                         7.15        18.40        
              11.00        18.55                                         8.30        20.00
              12.00        20.10                                         9.30        21.00
                               22.15                                       11.00
                                                                               12.00
                                                                               13.00

                Заб. Курсът на 6.50 в събота и неделя не се изпълнява

    към съдържанието


    22

          Разписание на автобусите  №22  Перник- Рударци

                    от Перник                                         от Рударци

                6.30                                                          7.15                 
                9.30                                                        10.30                
              11.00                                                        12.00               
              12.00                                                        13.00               
              14.30                                                        15.30        
              16.20                                                        17.20        
              17.40                                                        18.20

    към съдържанието


    Перник-Радомир

         Разписание на автобусите  Перник- Радомир

                 от Перник                                             от Радомир

                6.00         14.00                                        6.30         14.30                 
                7.00         15.00                                        7.30         15.30                
                8.00         16.00                                        8.30         16.30               
                9.00         17.00                                        9.30         17.30               
              10.00         18.00                                      10.30         18.30        
              11.00         19.00                                      11.30         19.30        
              12.00         20.00                                      12.30         20.30
              13.00                                                        13.30

    към съдържанието


     Перник-София

        Разписание на автобусите  Перник- София

                 от Перник                                             от София

                  5.00        13.00                                        5.50        14.15                 
                  5.20        13.15                                        7.00        15.00                
                 6.00        14.00                                        7.15         15.15               
                 6.30        14.15                                         8.00        16.00               
                 7.00        15.00                                         8.45        16.15        
                 7.30        15.15                                         9.15        17.00        
                 8.00        16.00                                       10.00        17.15
                8.15         16.15                                       10.15        17.30
                9.00         16.45                                       11.00        18.00
                9.15         17.00                                       11.15        18.30
              10.00         18.00                                       12.00        19.00
              10.15         18.30                                       12.15        19.15
              11.00         19.00                                       13.00        20.00
              12.00         20.00                                       14.00        21.00                                                    

    към съдържанието 


начало    водещи новини   справочник   област Перник   интернет достъп

за абонати: проверете колко време сте работили през текущия месец.

E-mail: info@pernik.net